Referater

Referat Generalforsamling d. 8.2.2022

                                            GENERALFORSAMLING D. 8.2.2022

 Sted:                                Satellitten, Værløse

Deltagere:                         32

1. Valg af dirigent:            Bertil Morelli

Valg af referent:               Jytte Groth

Bertil erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og var hermed beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning: Henning Rose fremlagde beretningen, som en Power Point repræsentation. Beretningen vil efterfølgende blive sendt ud til medlemmerne.

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til beretningen, som herved blev godkendt.

3. Kassererens beretning: Jens Nielsen fremlagde regnskabet. Regnskabet vil efterfølgende blive sendt til medlemmerne.

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til og regnskabet, som herved blev godkendt.

4. Fastsættelse af diverse gebyrer, herunder kontingent:

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Beløbene er pr. år:

Kontingent                          kr. 100,-

Vandrekalender                   kr.   30,-

Motionsgang                        kr.  25,-

Der gives holdtilskud til 10 marcher af dem Alugod stiller hold til (eget valg).

Såfremt man ønsker Motionsgang tilsendt er der et gebyr på kr. 50,-.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

Formanden Henning Rose på valg         genvalgt

Bestyrelsesmedlem Susanne Schmidt    genvalgt

Suppleant Grethe Kansing                     genvalgt

Suppleant Ebbe Axholm                         genvalgt

Revisor Bertil Morelli                             genvalgt

Revisorsuppl. Merete Mau                      genvalgt

7. Eventuelt:

Fastsættelse af arrangementer:

Forårstrim                                                lørdag           d.                   14. maj           2022

Ladywalk                                                 mandag        d.                     30. maj           2022

Grillaften                                                 tirsdag          d.                     21. juni          2022

Bakketur                                                  lørdag           d.                      9.  juli           2022

Sommertur                                              kommer senere

Furesøvandring                                       lørdag           d.                   27. august      2022

Kulturaften                                              tirsdag          d.                   25. oktober    2022

Årsafslutning                                           fredag           d.                   18. november 2022

Kulturaften                                              tirsdag          d.                   22. november 2022

Adventstrim                                            søndag          d.                   27. november 2022

Julemærkemarchen                                søndag          d.                     4. december  2022

Juletrim                                                    lørdag           d.                   10. december  2022

Farum Sø Rundt                                      onsdag          d.                   28. december  2022

 

Diverse udvalg:

Bladredaktion:                    Henning/Jens

Holdledere:                         Dirk, Karen, Henning

Byvandring:                        Merete, Hanni, Henning, Karen

Bakketur:                            Henning/Sus

Grill:                                    Henning, Dirk, Karen

Sommertur:                        ?

Årsafslutning:                     Karen +

Farum Sø Rundt:                 Henning +

 

Tirsdagsudvalget:              10 km – Henning, Erik, Ida

                                              7 km – Karen, Dirk, Flemming Knudsen

Onsdagsudvalget:             Henning, Erik, Ida (Karen)

Liste over hjælper Ladywalk lægges ud.

Holdlister – gerne tilmelding pr. mail.

Der startes et langsomtgående 4-5 km hold kl. 10 om onsdagen.

Kulturaftner fortsættes.

Husk kig på hjemmesiden vmalugod.dk. Siden er opdateret med alle oplysninger.

Der laves evt. en tur med Klaus Grundtvig.

Indlæg til Motionsgang ønskes.

Der samles hold fra Alugod til arrangementer eller man kan bare følges ad.

Tirsdagskassen: Kaffe/vand stadig kr. 5,-.

Aftenen sluttes af med et Diasshow fra året 2021 og spisning af pizza.

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

13.12 | 15:21

Jeg og min mand er interesseret i motionsgang bl.a
Har fået Jer anbefalet af Grethe, som vi kender fra Skovtrim Skovgården
Mette Mørck og Jørgen Lerche Nielsen

25.04 | 21:10

Hej med jer! Jeg er samler af march medaljer og vil gerne vide hvor mange i har udgivet, samt i hvilke år. Håber i vil hjælpe mig. Venlig hilsen Jørgen.

22.02 | 10:03

Sky Loans Firm δάνειο, δίνουμε δάνεια με επιτόκιο 0f 3%.

Καλημέρα κύριε / μα είμαι.

Είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία και προσφέρουμε δάνεια με χαμηλά επιτόκια γι

22.02 | 01:28

Gud, jeg har nettopp fått EUR 60 000 lånet mitt fra {publicltdcompany@gmail.com} De er legitime og oppriktige takk.